Iniekcja ciśnieniowa i niskociśnieniowa

Witamy na naszej stronie
Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i firm

Iniekcja ciśnieniowa i niskociśnieniowa

W większości przypadków występowania wilgoci w budynkach jest całkowity lub częściowy brak izolacji poziomej i pionowej. Przyczynia się to do przenikanie wody przez strukturę muru, co prowadzi do podciągania kapilarnego wody i powstawanie zawilgoceń ścian.

Pragniemy przedstawić kilka argumentów i przykładów oraz zagrożeń jakie niesie mieszkanie w zawilgoconym i zagrzybionym mieszkaniu, przybliżyć Państwu problem i przekonać do wykonania izolacji ścian.

ZASTOSOWANIE IZOLACJI GWARANTUJE:

Mam nadzieje że przybliżyłem problem i pokazałem, jakie zagrożenie niesie zawilgocone i zagrzybione mieszkanie, a także dlaczego izolacja ścian i osuszenie murów jest takie ważne. Myślę że odpowiedź jest prosta, a mianowicie wystarczy zrobić tylko jeden krok by żyć w suchym mieszkaniu.

PRZYKŁADY ZAWILGOCENIA ŚCIAN I SKUTKÓW WILGOCI

INIEKCJA NISKOCIŚNIENIOWA

AQUAFIN-F

Zastosowanie:

AOUAFIN-F jest stosowany w przypadkach, gdzie konieczne jest zlikwidowanie efektu kapilarnego podciągania wody poprzez wykonanie przepony poziomej. Może być stosowany do wykonywania przepony w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią. Potwierdzają to badania certyfikacyjne wykonane dla stopnia przesiąknięcia wilgocią wynoszącego 95%.

Właściwości

AQUAFIN-IB2

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalny preparat na bazie siloksanów do wykonywania przepony poziomej (odtwarzania izolacji poziomej murów) i impregnacji powierzchniowej. Jest to preparat do wykonywania przepony poziomej chroniącej przed podciąganiem kapilarnym wody w materiałach porowatych. Stosowany również jako powierzchniowy środek impregnujący porowate materiały budowlane.

Właściwości

Preparaty (AGFAFIN-F lub AQUAFIN-IB2) oparte na związkach krzemu do wykonywania przepony poziomej w murach zawilgoconych, szczególnie w renowacji starego budownictwa. Zalecany do uszczelniania poziomego murów metodą iniekcji niskociśnieniowej, których wilgotność osiąga wartość do 95%. Dzięki niskiej lepkości hydrofobizuje podłoże, a w wyniku reakcji chemicznej zawęża kapilary i budynek zaczyna obsychać. Cykl schnięcia może potrwać nawet do paru miesięcy od wykonania. Uzależnione jest to do wielu czynników i stopnia zawilgocenia ściany ,wilgotności powietrza, ogrzewania, itp. Jest to najbardziej skuteczna metoda bezinwazyjnego osuszania budynków stosowana w całej Europie, m.in. do renowacji zabytków i odtwarzania izolacji poziomej bez naruszania struktury ściany i w pełni ekologiczną metodą odtworzenia izolacji poziomej zarówno w starym budownictwie, jak i nowym wynikających z popełnionych błędów w fazie realizacji budynku.


INIEKCJA WYSOKOCIŚNIENIOWA

USZCZELNIAJĄCA PĘKNIĘCIA I TAMUJĄCA AKTYWNE PRZECIEKI

Zastosowanie:

Najskuteczniejszą metodą uszczelniania aktywnych przecieków jest wykonanie od wewnątrz iniekcji ciśnieniowej. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniających w rząd otworów. Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko przecieki widoczne ale również następuje wypełnienie rys i porów nie widocznych od zewnątrz. W przypadku, gdy konieczne jest szczelne wypełnienie rys i uszkodzeń elementów betonowych stosowane są żywice epoksydowe, których wytrzymałość jest większa niż zwykłych betonów. Natomiast tam, gdzie musi być zapewniona szczelność stosujemy elastyczne żywice poliuretanowe (AQUAFIN-P1 lub AQUAFIN-P4) Iniekcja kurtynowa polegająca na wytworzeniu ciągłej izolacji po zewnętrznej stronie muru, przez wykonanie odwiertów od wewnątrz budynku i wtłoczeniu przez specjalnie ukształtowane iniektory które umożliwiają wypływ iniektu w kierunku wytwarzania izolacji. Iniekcje są nie zastąpione tam gdzie nie można odkopać fundamentów lub jest to nie opłacalne ekonomicznie. Do iniekcji stosujemy: żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żele akrylowe, mikroemulsje siloksanowe, krzemiany.

PRZYKŁADY WYKONANIA I ZASTOSOWANIA INIEKCJI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ I NISKOCIŚNIENIOWEJ:

INIEKCJA CIŚNIENIOWA SUCHYCH LUB WILGOTNYCH RYS I PĘKNIĘĆ

INIEKCJA CIŚNIENIOWA PRZECIEKAJĄCYCH PĘKNIĘĆ I RYS

Tamowanie intensywnych przecieków stosujemy (AQUAFIN-P1) żywice iniekcyjną o właściwościach pieniących do uszczelniania przeciekających rys i spoin w betonie i murze. Następnie (AQUAFIN-P4) elastyczną, poliuretanową żywice iniekcyjną do trwałego i elastycznego uszczelniania rys, spoin i pustek w betonie i murze, a także do uszczelniania przerw roboczych w betonowaniu przy pomocy węży iniekcyjnych (AQUAFIN-CJ1 i AQUAFIN-CJ2)

USZCZELNIANIE POŁĄCZENIA ŚCIANY ŻELBETOWEJ Z PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ

Otwory pod iniektory wiercimy w ścianie fundamentowej w ten sposób, by przeciąć styk roboczy ściany i płyty fundamentowej w połowie grubości ściany pozwoli to na równomierne rozprowadzenie żywicy i pełne uszczelnienie z płytą fundamentową.

INIEKCJA NISKOCIŚNIENIOWA WYKONUJEMY W MURZE CEGLANYM, CEGLANO KAMIENNYM, KAMIENNYM

Nie ograniczamy się tylko do wykonywania remontów i izolacji w technologii Schomburg. Wykorzystujemy również materiały innych producentów. Wszystko zależy od preferencji klienta lub dokumentacji technicznej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie jakichkolwiek pytań w sprawie odtworzenia, wykonania izolacji.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu +48-660-741-293

Kontakt