IZOLACJA FUNDAMENTÓW DLACZEGO TAK WAŻNA I CO NIESIE JEJ BRAK

Hydroizolacja Pozioma

Witamy na naszej stronie
Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i firm

Izolacja fundamentów dlaczego tak ważna i co niesie jej brak

Czym jest...

IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN

Rozmawiając często z osobami planującymi budowę nowego domu, zauważyliśmy, że mało kto zdaje sobie sprawę z
dużego zagrożenia, jakie niesie za sobą podciąganie kapilarne. Jest to proces w wyniku którego w mury budynku
przedostaje się z gruntu woda. Poprzez kapliary przenosi się ona w górę, powodując znaczne zawilgocenie powierzchni.
W rezultacie może powodować znacznie niższe możliwości izolacji cieplnej budynku, poprzez co będzie trudniej ogrzać
poszczególne pomieszczenia.
Aby zapobiec temu problemowi, stosuje się niezwykle skuteczną metodę przeciwwilgociowej izolacji poziomej, która
zapobiega przedostawaniu się wody do ścian parteru. Stosuje się ją w niemal każdym budynku, niezależnie od tego, w
jakiej odległości od wód gruntowych się znajduje.
Technika ta polega na założeniu materiału izolacyjnego w dwóch miejscach konstrukcji – między ławą a ścianą
fundamentową, a także na poziomie parteru. W celu dobrej ochrony przed wilgocią stosuje się najczęściej papę
termozgrzewalna lub układaną na lepiku. W niektórych wypadkach wykorzystuje się folię PCV o grubości około 2 mm.
Przy zakładaniu tego rodzaju hydroizolacji należy pamiętać, aby była ona połączona z osłona montowaną w posadzce na
gruncie, aby zapobiec powstawaniu mostów izolacyjnych. Drugą niezwykle istotną zasadą jest konieczność założenia
instalacji na wysokości większej niż poziom gruntu. W przeciwnym wypadku wilgoć może przedostać się do murów
ponad linią zamontowanej izolacji.

Kontakt

  • Hydroizolacje Z.O.B. Krzysztof Siudak
  • ul. T.Kościuszki 29b1
  • 69-200 Sulęcin
  • +48-660-741-293
  • izolacjeosuszanie@op.pl

Hydroizolacje Pionowe

 Witamy na naszej stronie

Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i firm 

Czym są...

Oprócz izolacji poziomej ułożonej pod ścianami fundamentowymi i nad nimi konieczna jest też izolacja pionowa. Układa się ją na powierzchni ścian fundamentowych. Jej zadaniem jest zatrzymanie wilgoci, wody opadowej lub gruntowej przed wniknięciem w strukturę ściany. Izolacja taka powinna być jednolita i szczelna. W tym celu należy sprawdzić, czy ściany fundamentowe są wystarczająco mocne i równe. Jeśli nie potrzebne będzie wyrównanie i nałożenie na ścianę warstwę sczepiną z zaprawy cementowej z dodatkiem uplastyczniacza. Od strony zewnętrznej warstwę izolacji pionowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, o które bardzo łatwo podczas zasypywania gotowych fundamentów gruntem. Czasem wystarczy folia kubełkowa, innym razem funkcję ochronną spełni ocieplenie.

1. Izolacja lekka przeciwwilgociowa.  Chroni elementy domu przed wodą opadową i naturalną wilgocią gruntu. Stosuje się ją, gdy poziom wody gruntowej znajduje się wyraźnie poniżej fundamentu, przynajmniej metr poniżej poziomu posadowienia budowli, a jej ewentualne okresowe podnoszenie się na pewno tego nie zmieni. Oprócz niskiego poziomu wody ważne, by budynek stanął na gruntach przepuszczalnych: piaskach i żwirach. Najłatwiej to sprawdzić, oglądając działkę po deszczu, woda powinna szybko znikać, bo przez taki grunt woda deszczowa szybko się przesącza. Nie naraża, więc fundamentów na długotrwałe zawilgocenie. Lekką izolację można też wykonać, gdy wprawdzie przy powierzchni jest warstwa gruntu nieprzepuszczalnego, ale już pod nią, grunt jest przepuszczalny, do którego woda opadowa bez problemu będzie się przesączać. Lekką izolację przeciwwilgociowa wykonuje się od zewnątrz fundamentów, najczęściej z masy bitumicznej lub izolacji mineralnych bezszwowych, które są łatwe do nałożenia.

2. Izolacja średnia przeciwwilgociowa.  Zabezpiecza przed wodą opadową przesączającą się w kierunku ścian fundamentowych w sytuacji, gdy woda gruntowa znajduje się, co prawda poniżej fundamentu, ale grunt rodzimy jest nieprzepuszczalny. Sprzyja to temu, by przesączona przez grunt w wykopie woda zalegała na jego dnie. Woda po opadach może się pojawiać również wtedy, gdy w gruncie spoistym (w glinie) występują przepuszczalne „żyły” piaszczyste, którymi woda spływa w kierunku fundamentów. W takich warunkach potrzebny może też być drenaż, który będzie szybko zbierał i odprowadzał wodę z dala od fundamentów. Średnią izolację przeciwwodną trzeba wykonać z masy bitumicznej grubowarstwowej lub zaprawy wodoszczelnej i mas mineralnych (szlamów). W miejscu łączenia ścian z ławą fundamentową lub płyta, należy wykonać fasety z mas bitumicznych lub zapraw wodoszczelnych wklejając taśmy doszczelniające.

3. Izolacja ciężka przeciwwodna. Stosuje się ją, jeśli potrzebne jest zabezpieczenie budowli przed wodą naporową, czyli wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. Dlatego oprócz absolutnej szczelności musi się ona charakteryzować dużą wytrzymałością mechaniczną. W ciężkich izolacjach przeciwwodnych (po uprzednim starannym zagruntowaniu podłoża). Folie samoprzylepne lub papy termozgrzewalnej oraz z masy bitumicznej grubowarstwowej mostkujące pęknięcia odporne na starzenie, w miejscu łączenia ścian z ławą fundamentową lub płyta, należy wykonać fasety z mas bitumicznych lub zapraw wodoszczelnych wklejając taśmy doszczelniające.

Mam nadzieje, że przybliżyłem temat hydroizolacji i pokazałem, jakie zagrożenie niesie zawilgocone i zagrzybione mieszkanie, a także, dlaczego izolacja fundamentów i ścian jest tak ważna oraz jak można chronić fundamenty i budynek. Myślę, że odpowiedź jest prosta, wystarczy zrobić tylko jeden krok by żyć w suchym ciepłym mieszkaniu. Powierzyć wykonanie izolacji wyspecjalizowanej firmie.

Kontakt