Jesteśmy do Państwa dyspozycji I zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 660 741 293

- INIEKCJE CIŚNIENIOWE

Wykonujemy żywicami poliuretanowymi i epoksydowymi. Skuteczną metodą uszczelniania przecieków jest wykonanie od wewnątrz iniekcji ciśnieniowej. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem żywic uszczelniających w rząd otworów. Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko pęknięcia widoczne ale również następuje wypełnienie rys i porów nie widocznych od zewnątrz.

- INIEKCJE NISKOCIŚNIENIOWE

Wykonujemy w murach ceglanych ceglano-kamiennych i kamiennych. Preparaty iniekcyjne oparte na związkach krzemu do wykonywania przepony poziomej w murach zawilgoconych, szczególnie w renowacji starego budownictwa. Zalecany do uszczelniania poziomego murów metodą iniekcji niskociśnieniowej, których wilgotność osiąga wartość do 95%.

- IZOLACJE FUNDAMENTÓW BITUMICZNE

Najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenie budowli przed wodą jest - wykonanie podczas budowy, skutecznych i trwałych systemowych zabezpieczeń przeciwwodnych i wilgociowych. Typowym obszarem zastosowania takich izolacji są fundamenty i ściany fundamentowe mające kontakt z gruntem.

- IZOLACJE MINERALNE

Są to dyfuzyjne odporne na mróz, starzenie i UV. Zaprawy uszczelniająca do wykonania izolacji ścian i posadzek piwnic oraz innych elementów budowli w obszarze gruntu, np. betonowych, murowanych itp. przeciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezciśnieniowej i naporowej. Izolacje mineralne stosujemy również do uszczelnienia ścian i posadzek w systemie wanny wewnętrznej.

- NEUTRALIZACJA SZKODLIWYCH SOLI BUDOWLANYCH

Przekształcając je w (siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne. Do stosowania na stare mury po skuciu zniszczonych zasolonych tynków. Zalecany szczególnie pod tynki renowacyjne i powłoki uszczelniające.

- ODTWARZANIE IZOLACJI W STARYM BUDOWNICTWIE

Wykonujemy odtworzenie izolacji poziomej i pionowej w przyziemiach wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia budowli. izolacje mają ponownie zabezpieczyć budynek.

- ODGRZYBIANIE POMIESZCZEŃ

Grzyby na ścianach są dla człowieka bardzo szkodliwe. Ich metabolity i toksyny działają negatywie na układ oddechowy (astma, alergie, infekcje), niektóre są wręcz rakotwórcze. Stąd też bardzo ważne jest usuwanie grzyba.

- POMIARY WILGOTNOŚCI MURÓW

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych odtwarzających hydroizolację budynku wykonujemy pomiary wilgotności murów-ścian. Pozwala na określenia stopnia zawilgocenia i dobrania odpowiedniej technologii do danego budynku-budowli.

- TERMOIZOLACJA FUNDAMENTÓW

Prawidłowym dociepleniem fundamentów jest obłożenie całego budynku w strefie przyziemia ciągłą warstwą izolacji, aby wyeliminować mostki cieplne. Ściany i płyty fundamentowe oraz posadzkę na gruncie powinny być zawsze izolowane termicznie.

- TYNKI RENOWACYJNE

Do wilgotnych i zasolonych murów Stosujemy jedno-lub wielowarstwowo w zależności od stopnia zasolenia murów. Na skutek swych właściwości wchłaniają wilgoć znajdującą się w murze i oddają ją do otoczenia pod postacią pary wodnej jednocześnie magazynując w sobie, w postaci skrystalizowanej, sole budowlane.

Hydrofobizacja Murów

Zabezpieczanie powierzchni ceglanych, kamiennych przed wnikaniem wody w powierzchnię muru.

- USZCZELNIANIE BUDOWLI I PRZEJŚĆ WODY

Do tamowania intensywnych przecieków stosujemy żywice iniekcyjne o właściwościach pieniących do uszczelniania przeciekających rys i spoin w betonie i murze. Następnie elastyczną, poliuretanową żywice iniekcyjną do trwałego i elastycznego uszczelniania.

Kontakt

[contact-form-7 id="509" title="Formularz 1"]