Wtórna izolacja pozioma wykonana iniekcją niskociśnieniową wytwarzająca przeponę izolacyjną przed podciąganiem kapilarnym! Realizacja. Jawor.

Kontakt