Renowacja starego budynku, rekonstrukcja zniszczonych murów w dużym stopniu zdegradowanych przez wilgoć, odtworzenie hydroizolacji poziomej przeciwwodnej metodą iniekcji niskociśnieniowej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Realizacja Szczecin

Kontakt