W większości przypadków występowania wilgoci w budynkach jest całkowity lub częściowy brak hydroizolacji. Przyczynia się to do przenikanie wody przez strukturę muru i podciągania wilgocii:. By temu zapobiec wykonujemy wtórną izolacje poziomą metodą iniekcji, która jest jedną ze składowych prac renowacyjnych. Jej zadaniem jest wytworzenie wewnątrz muru bariery, która odetnie kapilarny transport wilgoci, zablokuje możliwość przenikanie wilgoci w partie muru znajdujące się powyżej przepony poziomej.

Pragniemy przedstawić kilka argumentów i przykładów oraz zagrożeń jakie niesie mieszkanie w zawilgoconym i zagrzybionym mieszkaniu.

Odtworzenie izolacji poziomej i pionowej gwarantuje:

Mam nadzieje, że przybliżyłem problem i pokazałem, jakie zagrożenie niesie zawilgocone i zagrzybione mieszkanie, a także, dlaczego izolacja ścian i osuszenie murów jest takie ważne. Myślę, że odpowiedź jest prosta, a mianowicie wystarczy zrobić tylko jeden krok, by mieszkać w suchym i komfortowym mieszkaniu.

Przykład zawilgocenia ścian i skutków spowodowanych wilgocią:

Iniekcje w budownictwie - przykład materiałów i technologii wykonania przepon

Gotowe preparaty iniekcyjne.

Stosujemy:

Do odtwarzania izolacji poziomej stosujemy Iniekcje niskociśnieniowe-bezciśnieniowe, kremy iniekcyjne, żele używamy w każdym przypadku, gdzie konieczne jest zlikwidowanie efektu podciągania wilgoci wykonujemy przepony poziome – pionowe. Iniekcje mogą być stosowane do wykonywania izolacji w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią.

Właściwości

Koncentraty iniekcyjne do wtórnego wykonywania izolacji

Stosujemy:

Wodorozcieńczalne preparaty na bazie krzemianów do (odtwarzanie izolacji poziomej-pionowej) oraz impregnacji powierzchniowej ścian. Są to preparat do wykonania przepony chroniącej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Stosowane są również jako powierzchniowe środki impregnujące materiały budowlane również do bezwykopowego odtwarzania zewnętrznej izolacji pionowej murów fundamentowych metodą Iniekcji Kurtynowej-Strukturalnej Powierzchniowej.

Właściwości

Preparaty oparte na związkach krzemu, wykorzystujemy do wykonywania Iniekcji chemicznej: jest to jedna z metod używana przez nas do odtwarzania izolacji poziomej i pionowej. Której celem jest wytworzenie w przegrodzie przepony blokującej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w krótkim okresie, w strefie przemarzania nad wykonaną izolacją, wilgotności murów dla normalnych warunków eksploatacyjnych. Zalecana, do ścian w których wilgotność przed wykonaniem prac osiąga wartość do 95%. Dzięki niskiej lepkości hydrofobizuję podłoże, a w wyniku reakcji chemicznej zawęża kapilary i budynek zaczyna obsychać. Cykl schnięcia może potrwać nawet do paru do kilkunastu miesięcy od wykonania. Uzależnione jest to do wielu czynników i stopnia zawilgocenia ściany, takich jak wilgotność powietrza, a także sprawnie działającej wentylacji, ogrzewania, oraz grubości muru itp. Jest w pełni skuteczną metodą bezinwazyjnego osuszania budynków  stosowana w całej Europie, m.in. do renowacji i konserwacji zabytków, jak i wtórnej izolacji poziomej bez naruszania statyki i struktury budynku. Technologia jest w pełni ekologiczna.

Do odtwarzania hydroizolacji stosujemy również Iniekcje Krystaliczne, to technologia iniekcyjna przeznaczona  do wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu. Tą izolację można wykonać od wnętrza budynku bez potrzeby odkopywania murów zewnętrznych

Iniekcja ciśnieniowa

Uszczelniająca pęknięcia i tamująca aktywne przecieki

Stosujemy :

Do uszczelniania aktywnych przecieków wskazana jest iniekcja ciśnieniowa. Substancję uszczelniającą wtłaczamy pod ciśnieniem w rząd otworów. Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko przecieki widoczne, ale również następuje wypełnienie rys i pęknieć niewidocznych od zewnątrz. W przypadku, gdy konieczne jest szczelne wypełnienie rys i uszkodzeń elementów betonowych używamy żywice epoksydowe, których wytrzymałość jest większa niż zwykłych betonów. Natomiast tam, gdzie musi być zapewniona szczelność, stosujemy elastyczne żywice poliuretanowe. Iniekcje kurtynowe i strukturalne bezwykopowe stosujemy do odtworzenia i wytworzenia ciągłej izolacji po zewnętrznej stronie muru, przez wykonanie odwiertów od wewnątrz budynku i wtłoczeniu przez specjalnie ukształtowane iniektory, które umożliwiają wypływ żywicy-żelu w kierunku wytwarzania przepony powłokowej. Iniekcje są nie zastąpione, tam, gdzie nie można odkopać fundamentów lub jest to nie opłacalne ekonomicznie. Do iniekcji stosujemy: żywice poliuretanowe — epoksydowe i żele akrylowe.

Iniekcja Ciśnieniowa Żywicą Poliuretanową. Uszczelnienie przejścia wody w strefy dylatacji pomiędzy fundamentem i ścianą fundamentową.
Odtworzenie izolacji poziomej w piwnicy metoda Iniekcji Ciśnieniowej Żywicą Poliuretanową.

Przykłady wykonania iniekcji w budownictwie

Iniekcja ciśnieniowa sklepienia ceglanego uszczelniająca i spajająca pęknięcia muru
Odtworzenie izolacji pionowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły pełnej

Iniekcja uszczelniająca mokre rysy konstrukcji: naprawa pęknięć

Przykład wykonani iniekcji ciśnieniowej uszczelniającej przecieki

Iniekcja ciśnieniowa przecieków

Tamowanie intensywnych przecieków stosujemy żywice iniekcyjną o właściwościach pieniących do uszczelniania przeciekających rys i spoin w betonie i murze. Następnie elastyczną, poliuretanową żywice iniekcyjną do trwałego i elastycznego uszczelniania rys, spoin i pustek w betonie i murze, a także do uszczelniania przerw roboczych w betonowaniu przy pomocy węży iniekcyjnych,

Przykład wykonani iniekcji ciśnieniowej uszczelniającej aktywne przecieki żywicą pęczniejącą

Uszczelnienie połączeń na styku ławy ze ścianą fundamentową

Przykład wykonani iniekcji ciśnieniowej uszczelniającej strefę dylatacji w pachwinie pomiędzy ławą fundamentową i ścina

Otwory pod iniektory wiercimy w ścianie fundamentowej w ten sposób, by przeciąć styk roboczy ściany i płyty fundamentowej w połowie grubości ściany pozwoli to na równomierne rozprowadzenie żywicy i pełne uszczelnienie z płytą fundamentową.

Iniekcje w starym i zabytkowym budownictwie wykonujemy w różnych materiałach użytych do wznoszenia budowli: bloczek, cegła, ceglano kamiennych, kamiennych, łupek skalny, piaskowiec itp.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji fachowo doradzimy w mniej lub bardziej skomplikowanych projektach. Zadzwoń lub napisz do nas-pomożemy.

Kontakt

[contact-form-7 id="509" title="Formularz 1"]