O Nas

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta

Działamy na terenie całej Polski i Europy telefon do firmy +48 660 741 293

Realizacje

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii.

Opinie

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami o firmie

Firma powstała w lutym 2006 roku. Od początku działalności realizujemy zlecenia związane z odtwarzaniem hydroizolacji budynków zabezpieczające je przed szkodliwym działaniem wody.

Specjalizujemy się w zabezpieczaniu fundamentów przed wodą i przenikaniem jej do wewnątrz pomieszczeń oraz skutkami, degradacji, jakie wywołuje wilgoć na powierzchni ścian. Nasz wykwalifikowany personel pracowniczy wykona skuteczne i trwałe izolacje na nowych fundamentach, jak i na starych murach fundamentowych, a tak, że w podziemnych częściach budowli wykonanych bez odkopywania od wewnątrz piwnicy. Dobór materiałów i technologii poprzedzony jest wnikliwą analizą przyczyn zawilgocenia. Wśród standardowych naszych usług są wtórne izolacje poziome i pionowe metodą iniekcji, która odtwarza przeponę przeciwwilgociową, kluczową w procesie osuszania ścian budynku. Hydroizolacje zewnętrzne wodochronne stosujemy w tych częściach budowli, które wystawione są na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych wilgoci-wody opadowej i pochodzącej z gruntu.

Wykonujemy kompleksowe hydroizolacje w budownictwie, wynikających z popełnionych błędów powstałych w pierwszej fazie wznoszenia budowli, spowodowanych niedostatecznej wiedzy na temat izolacji, co prowadzi do nieszczelności powłok izolacyjnych. Skutkiem tego jest przenikanie wody zawilgocenie murów, podciąganie kapilarne oraz wypłukiwanie szkodliwych soli budowlanych, transportowanych przez wilgoć, stopniowo rujnując strukturę ściany i powłok malarskich. Wilgoć jednocześnie obniża izolacyjność termiczną muru, nawet do 75% przyczynia się do kondensacji pary wodnej. Wilgotne mury to idealne miejsce dla rozwoju grzybów i pleśni. Poniżej opisałem skutki wilgoci w bardziej obszerny sposób. 

20180426_125859
Iniekcja ciśnieniowa kurtynowa strukturalna sklepienia ceglanego wiaduktu i w piwnicy oraz przejścia podziemnego wykonana od wewnątrz bez odkopywania fundamentów w starej zabytkowej budowli
DSC-0466-1.37028a0
Wtórna izolacja przeciwwilgociowa, wykonana metodą iniekcji niskociśnieniowej odtwarzająca izolacje poziomą przeciw podciąganiu kapilarnemu wilgoci w wyższe partie domu.

Wybór technologii dostosowujemy do preferencji i wymagań klienta. Doradzamy, jaka technologia będzie najbardziej skuteczna i najlepiej zabezpieczy Wasz budynek, przed działaniem wody, jak i skutkami, jakie niesie źle dobrana i wykonana hydroizolacja oraz problemami, które mogą się już pojawić po kilku miesiącach lub latach. Budynek, bez względu na jego lokalizacje czy powierzchnię narażony jest w tym samym stopniu na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Przede wszystkim, wilgoć nie tylko zmniejsza komfort użytkowania ma również negatywny wpływ na nasze zdrowie i naszych zwierząt, jest bardzo niebezpieczne dla struktury budynku. Już na etapie wznoszenia, zabezpieczamy budynek, przed jej szkodliwym działaniem.

Zawierają szeroki asortyment środków izolacyjnych, jak i materiałów wykorzystywanych przez nas do ochrony i zabezpieczenia budowli, przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (wód opadowych i wilgoci-wody pochodzące z gruntu);. Właściwości poszczególnych produktów umożliwiają nam zastosowanie ich w różnych warunkach i do różnych celów.

Podstawowe obszary, gdzie je możemy zastosować:

 • awaryjne wykonanie wtórnej izolacji,
 • bezwykopowe odtwarzanie zewnętrznej izolacji pionowej,
 • hydroizolacja piwnicy wykonana od wewnątrz,
 • hydroizolacja fundamentów z cegły, mur mieszany ceglano kamienny i kamienny a także z łupka skalnego,
 • hydroizolacja fundamentów kamiennych w starym budynku,
 • iniekcja ciśnieniowa,
 • iniekcja niskociśnieniowa, odcinająca kapilarne podciąganie wilgoci w mury,
 • iniekcja krystaliczna, blokada pozioma przeciwwilgociowa ścian,
 • iniekcje kremami iniekcyjnymi, wtórna przepona zabezpieczająca przed wilgocią,
 • iniekcja kurtynowa – strukturalna powierzchniowa,
 • iniekcja ścian murowanych,
 • izolacja fundamentów w starym domu,
 • izolacja i renowacja fundamentów przeciwwodna i wilgociowa murów w starym domu,
 • izolacja domu na fundamencie mieszanym ceglano kamiennym, jak i z kamienia polnego – otoczaka,
 • izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i ścian wykonanych z łupka skalnego,
 • izolacja pionowa metodą iniekcji niskociśnieniowej – pozioma izolacja przeciwwodna fundamentów w zabytkowym domu,
 • izolacja fundamentu kamiennego,
 • izolacja fundamentu z kamienia,
 • izolacja fundamentów zrobionych z kamienia polnego – kamienia ciosanego,
 • izolacja piwnicy od wewnątrz bez odkopywania murów budynku,
 • izolacja murów piwnicy od wewnątrz,
 • izolacja bitumiczna grubowarstwowa bezszwowa pod zielone ogrody,
 • neutralizacja soli budowlanych środkiem ESCO-FLUAT,
 • odgrzybianie ścian-murów
 • odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej poziomej i pionowej,
 • odtwarzanie izolacji przeciwwodnej poziomej-pionowej w starym wiejskim domu na podmurówce z łupka skalnego i kamienia,
 • osuszanie fundamentów metoda iniekcji,
 • osuszanie murów metodą iniekcji,
 • osuszanie ścian metodą iniekcji, wykonanie blokady przed wilgocią,
 • podcinka budynku – podcinanie murów, czy warto naruszać statykę budynku? Iniekcja to dobra alternatywa zwłaszcza dla słabych murów i nie każdy budynek można podcinać,
 • przepona-blokada przeciw podciąganiu wilgoci,
 • tynki renowacyjne na wilgotne mury
 • renowacja zabytkowych budowli, z zawilgoconymi i zasolonymi murami,
 • stare fundamenty kamienne izolujemy od zewnętrznie i wewnątrz masami mineralnymi przed wykonaniem iniekcji odtwarzającej izolację poziomą,
 • uszczelnienie budynku izolacje zabezpieczające przed wodą,
 • uszczelnienia w budownictwie podziemnym,
 • uszczelnienia fundamentów, zbiorników naprawa rys i spękań żywicami poliuretanowymi-epoksydowymi oraz żelami,
 • wodochronne zabezpieczenie konstrukcji podziemnych, 
 • wtórna hydroizolacja fundamentów,
 • wtórne przepony izolacyjne  wykonane iniekcją murów, przeciw podciąganiu kapilarnemu,
 • wtórna izolacja mineralna przyziemia budynku, 
 • wzmocnienie i izolacja przeciwwodna fundamentów z kamienia polnego wykonana metodą iniekcji, itp.

Jeżeli na fundamentowych brakuje izolacji, na ściany oddziałują wody gruntowe, które powodują przenikanie wody w konstrukcję muru, mokre mury szybko ulegają degradacji i zniszczeniu – zwłaszcza na skutek zamarzania wody w okresie zimowym zmniejsza się izolacyjność termiczna budynku. To powoduje, że przez posadzki na gruncie i ściany ponad gruntem szybciej ucieka ciepło, przesiąknięte wilgocią fundamenty mogą również doprowadzić do zawilgocenia ścian parteru a w konsekwencji, degradacji i odpadanie tynków oraz łuszczenie się powłok szpachlarskich, jak i farb, a także kondensacji pary wodnej i w konsekwencji pojawienie się grzyba i pleśni.

Osuszanie budynku

Osuszanie fundamentów zaczynamy w pierwszej kolejności od odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej. Głownie chodzi tu o izolację przeciwwodną pionową i przeciwwilgociową poziomą, gdyż to one mają właściwy wpływ na większość problemów z wilgocią. Zastosowanie odpowiedniej technologii pozwala nam na odtworzenie izolacji, a w efekcie osuszenie budynku i pozbycia się ciągłych remontów.

Izolacje przeciwwodne piwnicy, bezwykopowo wykonujemy od wewnątrz.

Odtwarzanie izolacji przeciwwodnej ciężkiej to praca, która nawet doświadczonym fachowcom w branży stawia pewne trudności i stanowi zawsze wyzwanie przed wykonaniem. My w trakcie realizacji bazujemy na wieloletnim doświadczeniu i stawiamy na szczególną staranność i gwarantujemy szczelność wykonanych powłok. Zimą również możemy odtworzyć izolację przeciwwodną piwnicy i konstrukcji podziemnych (garaże, hale garażowe, zbiorniki podziemne, tunele) o ile są ona na tyle głęboko posadowiona, że pozwalają na uzyskanie odpowiedniej temperatury do pracy i wysychanie nałożonych powłok.

Warto pamiętać, że przy iniekcji i podcinaniu budynku, odtwarzamy izolację poziomą, ale nie osuszamy murów budynku, lecz odcinamy dopływ wilgoci, zamykając jednocześnie wilgoć, która już jest w ścianach. Wilgoć ta zostanie naturalnie usunięta poprzez proces naturalnego wysychania muru, jednak może to być bardzo długotrwałe, a w pomieszczeniach nadal mogą się rozwijać grzyby i utrzymywać zapach stęchlizny. Właściwa wentylacja przyspiesza proces schnięcia murów i pozwala im naturalne wysychać, połączenie tych dwóch składników pozwala osiągnąć sukces.

Wentylacja pomieszczeń

Po wykonaniu prac remontowo-izolacyjnych, aby uzyskać odpowiednią wilgotność pomieszczeń i zapewnić wysychanie przegród, niezbędna jest sprawna i prawidłowo działającą wentylacja. W przypadku, gdy brakuje wentylacji, która jest niezbędne do cyrkulacji i usuwaniu nadmiaru wilgoci z pomieszczeń. Pojawia się kondensacja pary wodnej, osadzająca się w najzimniejszych miejscach muru. W efekcie to pleśń i grzyb na ścianie, wypaczone meble, odklejające się tapety, zaduch, problemy z koncentracją, częste bóle głowy, a w końcu przewlekłe choroby i alergie, lista skutków braku lub złej wentylacji jest długa.

Wilgoć w powietrzu jest również wynikiem codziennych czynności-pranie, gotowanie, suszenie, a nawet oddychanie. Wymieniając ciągle powietrze, w pomieszczeniu pozbywamy się nagromadzonych zanieczyszczeń oraz nadmiaru wilgoci. Wentylacja i cyrkulacja powietrza muszą być procesami ciągłymi i nieprzerwanymi. Tylko wówczas zapewnimy sobie odpowiednią jakość powietrza.

Dom bez dobrej wentylacji nie może prawidłowo funkcjonować. Czy warto wystawiać siebie i swój dom na takie zagrożenia?…

Jesteśmy, do Państwa dyspozycji fachowo doradzimy, w mniej lub bardziej skomplikowanych projektach. Zadzwoń lub napisz, do nas pomożemy. 

Wykonujemy zlecenia na terenie całej Polski.

Firmy, z którymi współpracujemy i powierzyły nam prace hydroizolacyjne.

SCHOMBURG Polska                     Weber - Saint-Gobain Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostr

Wybrane Realizacje

Kontakt

[contact-form-7 id="509" title="Formularz 1"]