Hydroizolacje w technologii Schomburg

Witamy na naszej stronie
Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i firm

Izolacje poziome i pionowe

Warunkiem skutecznego i trwałego zabezpieczenia budynku przed wodą jest staranne wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z zachowaniem szczelności powłok bitumicznych. Izolacja pionowa i pozioma należy do jednej z najważniejszych w budynku. Dlatego, aby była skuteczna i niezawodna na długie lata przed jej wykonaniem trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, które działają na budynek i fundamenty.

RODZAJE WÓD DZIAŁAJĄCYCH NA BUDYNEK :

Woda bezciśnieniowa

(nie wywierająca parcia statycznego)

Wilgoć gruntowa

Woda ciśnieniowa

(wywierająca parcie statyczne)

Najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenie budowli przed wodą jest – wykonanie podczas budowy, skutecznych i trwałych systemowych zabezpieczeń przeciwwodnych. Typowym obszarem zastosowania takich izolacji są ściany fundamentowe mające kontakt z gruntem. Jednym z bardzo skutecznych rozwiązań jest wykonanie grubopowłokowej hydroizolacji bitumiczno-polimerowej oraz specjalnych preparatach gruntujących i zapraw mineralnych ( drobnoziarnistych ) uszczelniających. Zabezpieczenia przeciwwodne mają szczególnie duże znaczenie między innymi w piwnicach o wysokim standardzie użytkowania – gdzie znajdują się pomieszczenia socjalne , archiwa czy lokale gastronomiczne i coraz częściej pomieszczenie mieszkalne. Nakłady poniesione na niezawodną nowoczesną izolacje są wielokrotnie mniejsze od kosztów remontów, które w przypadku stosowania tanich tradycyjnych metod mogą być nieskuteczne i już w kilka miesięcy po zakończeniu budowy mogą pojawić się problemy z wilgocią.

Systemy hydroizolacji obejmują wiele rozwiązań technologicznych odpowiednich w różnym stopniu do obciążenia i ciśnienia wody na budynek. Do wykonania izolacji stosujemy kilkadziesiąt produktów: impregnatów krzemianowych i silikonowych, zapraw uszczelniających, mas bitumicznych , specjalnych zapraw tynkarskich (renowacyjnych) żywic iniekcyjnych. Technologie te można stosować podczas wykonywania izolacji poziomych i pionowych w budowanych i nowych istniejących już budynkach, jak i podczas prac remontowych, przy odtwarzaniu izolacji w starym budownictwie.

Izolacja lekka

(przeciwwilgociowa)

Izolacja średnia i ciężka

(przeciwwodna)

W celu zwiększenia zakresu plastyczności powłoki izolacyjnej modyfikuje się masę bitumu za pomocą określonych rodzajów polimerów (głównie kauczuku syntetycznego). Masy takie wykazują objaw sprężystego zachowania (są gumopodobne) nawet w niskich temperaturach i są odporne na procesy starzenia.

Najskuteczniejszym sposobem w sprostaniu tym wymogom jest zastosowanie jednoskładnikowej lub dwuskładnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej 

(COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K) I (COMBIFLEX-AB2, COMBIFLEX-C2, COMBIFLEX-DS)

SĄ MASAMI IZOLACYJNYMI O NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCIACH:

 • mostkują rysy i pęknięcia w uszczelnianym podłożu do 5 mm
 • są odporne na ciśnienie wody do 0.7 MPA
 • tworzą bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną
 • służą do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych
 • natychmiast odporne na deszcz
 • szybkowiążące
 • zasypanie wykopu możliwe już po 24 godzinach
 • ekologiczne
 • do stosowania bez gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach
 • trwale elastyczne nawet przy niskich temperaturach, nie pękają, nie kruszą się
 • cechują się dużą wytrzymałością na rozciąganie i starzenie izolacji

Uszczelnienia budowlane AQUAFIN-1K jest to jednoskładnikowa, uelastyczniona masa izolacyjna bezszwowa stosowana do uszczelniania przeciwwilgociowego i przeciwwodnego, do uszczelniania budowli inżynieryjnych wysokościowych i podziemnych oraz konstrukcji betonowych i murowych. Stosowana zarówno wewnątrz, jak  i na zewnątrz budowli, na starych i nowych podłożach. AQUAFIN-1K aplikuje się po skuciu zagrzybionych i zasolonych tynków, celem uszczelnienia murów przed wykonaniem iniekcji ciśnieniowej, co zapobiega wyciekaniu płynu przez spoiny i pęknięcia. Taki zabieg powoduje, że cały płyn iniekcyjny pozostaje wewnątrz ściany i daje gwarancje, że wniknie w całą strukturę muru tworząc szczelną izolację ostatecznie zamykając kapilary. AQUAFIN-1K FLEX jest to bezszwowa i bezspoinowa, mostująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca. Do stosowania na wszystkich podłożach w budownictwie, wiążąca hydraulicznie mokre podłoża bez wstępnego gruntowania. Ponadto jest dyfuzyjna, odporna na mróz i promieniowanie UV oraz na starzenie. AQUAFIN-2K/M jest to  dwuskładnikowa uelastyczniona zaprawa uszczelniająca, bezszwowa i bezspoinowa, mostująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca. Do stosowania na wszystkich podłożach w budownictwie, wiążąca hydraulicznie mokre podłoża bez wstępnego gruntowania. Ponadto jest dyfuzyjna, odporna na mróz i promieniowanie UV oraz na starzenie. Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną. W miejscu wklejenia taśm izolacyjnych w zaprawy izolacyjne (AQUAFIN-1K i AQUAFIN-2K/M) na styku posadzki ze ścianą może występować miejscowa kondensacja pary wodnej, która ustępuje po całkowitym wyschnięciu izolacji. Najczęściej ma to miejsce w pomieszczeniach ze słabą cyrkulacją powietrza (piwnice, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia bez okien) i jest wynikiem najgrubszej warstwy izolacji. Miejsca te najdłużej schną i są najbardziej zimnymi w pomieszczeniu, co daje efekt kondensacji powierzchniowej pary wodnej (skraplania wody).

PRZYKŁAD WYKONANIA IZOLACJI (TZW. WANNY WEWNĘTRZNEJ) ZAPRAWAMI MINERALNYMI USZCZELNIAJĄCYMI (AQUAFIN-1K I AQUAFIN-2K/M)

AQUAFIN-1K:

Sztywna cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca

 • Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
 • Idealna do uszczelniania budowli inżynieryjnych, wysokościowych i podziemnych oraz konstrukcji betonowych i murowych.
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na nowych i starych podłożach.
 • Skuteczna także przy ciśnieniu negatywnym.
 • Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną.
 • Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3187/2004.
 • Certyfikat ITB 0055/Z.

Dwuskładnikowa, elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca do uszczelniania ścian i posadzek piwnic oraz innych elementów budowli w obszarze gruntu, np. betonowych, murowanych itp. przeciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezciśnieniowej i naporowej (w przypadku odpowiedniej konstrukcji), jak również uszczelnianie poziome murów oraz uszczelnianie zazielenionych stropów garaży podziemnych.

AQUAFIN-2K/M:

 • Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca
 • Do stosowania na wszystkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach
 • Wiążąca hydrauliczne
 • Łatwa w stosowaniu
 • Może być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
 • Wiąże z wilgotnym podłożem bez wstępnego gruntowania
 • Dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie i UV
 • Nie przepuszcza wody do ciśnienia 7 bar
 • Odporna na działanie gnojowicy
 • Odporna na działanie wody agresywnej zgodne z DIN
 • Uszczelnienia pod wyłożeniami z płytek ceramicznych

Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienie pod wyłożeniami z płytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelność w pomieszczeniach o długotrwałym lub stałym obciążeniu wilgocią np. w łazienkach i kuchniach pomieszczeń mieszkalnych, w prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, jak również na balkonach i tarasach, basenach i otoczeniu basenów. W miejscach połączeń ścian i posadzki elastyczne uszczelnienie powierzchni należy wzmocnić taśmą uszczelniającą ASO-Dichtband-2000 lub ASO-Dichtband-2000-S

PRZYKŁAD WYKONANIA IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ FUNDAMENTÓW I ŚCIAN ZAPRAWAMI MINERALNYMI (AQUAFIN-1K I AQUAFIN-2K/M)

ZASTOSOWANIE HYDROIZOLACJI GWARANTUJE

Odcięcie podciągania wody gruntowej.

Zmniejszenie strat cieplnych nawet do 70%.

Poprawę mikroklimatu budynku.

Wyklucza cykliczne remonty i naprawy murów, tynków i powłok malarskich.

TYNKI I MATERIAŁY RENOWACYJNE

ESCO-FLUAT jest to roztwór gruntujący przekształcający szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne. Do stosowania na stare mury po skuciu zniszczonych tynków. Zalecany szczególnie pod tynki renowacyjne i powłoki uszczelniające.Tynki Renowacyjne THERMOPAL-GP 11, THERMOPAL-SR 44 oraz THERMOPAL-SR 22 stosowane są jedno- lub wielowarstwowo w zależności od stopnia zasolenia murów. Na skutek swych właściwości wchłaniają wilgoć znajdującą się w murze i oddają ją do otoczenia pod postacią pary wodnej jednocześnie magazynując w sobie, w postaci skrystalizowanej, szkodliwe sole. Strefa odparowania przesunięta jest tu do wnętrza tynku, co nie dopuszcza do powstawania wykwitów na powierzchni. Sole krystalizują w porach tynku renowacyjnego nie powodując jego uszkodzeń.Szpachla trasowo-wapienna THERMOPAL-FS 33 pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni tynku.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie jakichkolwiek pytań w sprawie odtworzenia, wykonania izolacji.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu +48-660-741-293

Kontakt

 • Hydroizolacje Z.O.B. Krzysztof Siudak
 • ul. T.Kościuszki 29b1
 • 69-200 Sulęcin
 • +48-660-741-293
 • izolacjeosuszanie@op.pl