Wykonanie wtórnej izolacji pionowej masami bitumiczno-kauczukowymi i poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej Bytów

Kontakt