Hydroizolacje

Osuszanie Budynków

 Witamy na naszej stronie

Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i firm 

O Nas

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta

Działamy na terenie całej Polski.

Realizacje

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii.

Opinie

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami

O Nas

Firma Z.O.B. Krzysztof Siudak powstała w lutym 2006 roku i od początku działalności realizujemy zadania z wykonaniem i odtwarzaniem hydroizolacji oraz prac zabezpieczających budynki-budowle przed szkodliwym działaniem wody.

Specjalizujemy się w wykonywaniu i odtwarzaniu izolacji przeciwwodnej i wilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej i niskociśnieniowej. Osuszaniu i zabezpieczeniu budowli przed działaniem wody i skutków,  jakie pozostawiła wilgoć na powierzchni ścian. Wykonując izolacje wykorzystujemy najnowsze technologie i wiedzę wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Stały kontakt z budownictwem i pracami hydroizolacyjnymi umożliwia nam ciągłe poszerzanie wiedzy o nowe technologie, materiały i narzędzia wprowadzane na rynek. Połączenie sprawdzonych rozwiązań z nowymi technologiami pozwala na lepsze dostosowanie technologii i usług do oczekiwań naszych Klientów, natomiast dzięki różnorodności wykonywanych prac hydroizolacyjnych dysponujemy wieloletnim doświadczeniem i chętnie służymy fachową pomocą.

Wykonujemy kompleksowe hydroizolacje budynków, odtwarzamy izolacje w starych budynkach-budowlach oraz nowych wynikających z popełnionych błędów powstałych w pierwszej fazie wznoszenia budowli, niedostatecznej wiedzy na temat izolacji, co prowadzi do niedostatecznego zachowania szczelności powłok izolacyjnych. Skutkiem tego jest przenikanie wody i zawilgocenie kapilarne oraz wypłukiwanie szkodliwych soli budowlanych, które wysychając  tworzą wykwity solne na powierzchni, stopniowo rujnując strukturę ściany. Wilgoć jednocześnie obniża izolacyjność termiczną muru nawet do 75% przyczynia się do kondensacji pary wodnej. Wilgotne  mury to idealne miejsce dla rozwoju grzybów i pleśni,  które wywołują  wiele chorób, zwłaszcza mają wpływ na reakcje alergiczne. To wszystko wpływa bardzo niekorzystnie na zdrowie  mieszkańców oraz ich samopoczucie.

Iniekcja wysokociśnieniowa żywicą poliuretanową sklejająca pęknięcie murów wiaduktu w Gorzycy.

Wybór technologii dostosowujemy do preferencji i wymagań klienta. Doradzamy, jaka technologia będzie najbardziej skuteczna i najlepiej zabezpieczą budynek, przed działaniem wody i skutkami, jakie niesie źle dobrana i wykonana izolacja oraz problemami, które mogą się już pojawić po kilku miesiącach lub latach. Budynek, bez względu na jego lokalizacje czy powierzchnię narażony jest w tym samym stopniu na niekorzystne działanie wody.  Przede wszystkim, wilgoć nie tylko zmniejsza komfort użytkowania ma również negatywny wpływ na zdrowie nasze i zwierząt, ale i jest bardzo niebezpieczne dla struktury budynku. Już na etapie wznoszenia, warto zabezpieczyć budynek, przed szkodliwym działaniem wody wykonując skuteczną hydroizolacje.

NOWE TECHNOLOGIE IZOLACJI STOSOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

Zawierają szeroki asortyment środków izolacyjnych i iniekcyjnych oraz innych materiałów dla ochrony i zabezpieczenia budowli, przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (wód opadowych i gruntowych). Właściwości poszczególnych produktów umożliwiają stosowanie ich w rożnych warunkach do różnych celów. Podstawowe obszary zastosowań iniekcji ciśnieniowej i niskociśnieniowej to naprawy rys i spękań, przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym, iniekcje poziome i kurtynowe, uszczelnienia dylatacji, izolacja przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, uszczelnienia w budownictwie ziemnym.  i zabezpieczanie kanałów, izolacje basenowe, izolacje dachów, izolacje fundamentów, izolacje wewnętrzne mineralne w systemie wanny, izolacje trasów pod zielone ogrody, izolacje zbiorników żywicami, tynki renowacyjne, itp. 

Oferta

IZOLACJE FUNDAMENTÓW BITUMICZNE

Najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenie budowli przed wodą jest - wykonanie podczas budowy, skutecznych i trwałych systemowych zabezpieczeń przeciwwodnych i wilgociowych. Typowym obszarem zastosowania takich izolacji są fundamenty i ściany fundamentowe mające kontakt z gruntem.

IZOLACJE MINERALNE

Dyfuzyjne odporne na mróz, starzenie i UV. Zaprawy uszczelniająca do wykonania izolacji ścian i posadzek piwnic oraz innych elementów budowli w obszarze gruntu, np. betonowych, murowanych itp. przeciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezciśnieniowej i naporowej. Izolacje mineralne stosujemy również do uszczelnienia ścian i posadzek w systemie wanny wewnętrznej.

INIEKCJE NISKOCIŚNIENIOWE

W murach ceglanych ceglano-kamiennych i kamiennych. Preparaty iniekcyjne oparte na związkach krzemu do wykonywania przepony poziomej w murach zawilgoconych, szczególnie w renowacji starego budownictwa. Zalecany do uszczelniania poziomego murów metodą iniekcji niskociśnieniowej, których wilgotność osiąga wartość do 95%.

INIEKCJE CIŚNIENIOWE

Żywicami poliuretanowymi i epoksydowymi. Skuteczną metodą uszczelniania przecieków jest wykonanie od wewnątrz iniekcji ciśnieniowej. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem żywic uszczelniających w rząd otworów. Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko pęknięcia widoczne ale również następuje wypełnienie rys i porów nie widocznych od zewnątrz.

ODTWORZANIE IZOLACJI W STARYM BUDOWNICTWIE

Wykonujemy izolacje poziome i pionowe w przyziemiach wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia budowli. izolacje mają ponownie zabezpieczyć budynek.

NEUTRALIZACJA SZKODLIWYCH SOLI BUDOWLANYCH

Przekształcając je w (siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne. Do stosowania na stare mury po skuciu zniszczonych zasolonych tynków. Zalecany szczególnie pod tynki renowacyjne i powłoki uszczelniające.

ODGRZYBIANIE POMIESZCZEŃ

Grzyby na ścianach są dla człowieka bardzo szkodliwe. Ich metabolity i toksyny działają negatywie na układ oddechowy (astma, alergie, infekcje), niektóre są wręcz rakotwórcze. Stąd też bardzo ważne jest usuwanie grzyba.

POMIARY WILGOTNOŚCI MURÓW

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych odtwarzających hydroizolację budynku wykonujemy pomiary wilgotności murów-ścian. Pozwala na określenia stopnia zawilgocenia i dobrania odpowiedniej technologii.

TERMOIZOLACJA FUNDAMENTÓW

Prawidłowym dociepleniem fundamentów jest obłożenie całego budynku w strefie przyziemia ciągłą warstwą izolacji, aby wyeliminować mostki cieplne. Ściany i płyty fundamentowe oraz posadzkę na gruncie powinno się zawsze izolować termicznie.

TYNKI RENOWACYJNE

Do wilgotnych i zasolonych murów Stosujemy jedno-lub wielowarstwowo w zależności od stopnia zasolenia murów. Na skutek swych właściwości wchłaniają wilgoć znajdującą się w murze i oddają ją do otoczenia pod postacią pary wodnej jednocześnie magazynując w sobie, w postaci skrystalizowanej, sole budowlane.

USZCZELNIANIE BUDOWLI I PRZEJŚĆ WODY

Do tamowania intensywnych przecieków stosujemy żywice iniekcyjne o właściwościach pieniących do uszczelniania przeciekających rys i spoin w betonie i murze. Następnie elastyczną, poliuretanową żywice iniekcyjną do trwałego i elastycznego uszczelniania.

IZOLACJA FUNDAMENTÓW DLACZEGO TAK WAŻNA I CO NIESIE JEJ BRAK

Jeżeli na ścianach fundamentowych brakuje odpowiedniej izolacji, z gruntu przenika do nich woda, powodując stałe zamakanie i zawilgocenie murów. Mokre mury ulegają degradacji. Szybko ulegają niszczeniu – zwłaszcza na skutek zamarzania wody w murze w okresie zimowym. Zmniejsza się izolacyjność termiczna ścian, to powoduje, że przez posadzki na gruncie i ściany ponad gruntem szybciej ucieka ciepło. Mokre fundamenty mogą również doprowadzić do zawilgocenia ścian pomieszczeń i w konsekwencji – łuszczenie się farb i tynków, spowodowane, wypłukiwaniem i wysychaniem soli budowlanych, a późniejszym czasie także do pojawienia się tam grzyba i pleśni. Izolację przeciwwilgociową można pominąć w przypadku, gdy fundamenty wykonujemy z betonu hydrotechnicznego( system białej wanny). Ale nawet wtedy powinny być dodatkowo wykonane izolacja ścian, inaczej w razie najmniejszego pęknięcia betonu, rozszczelnienia połączeń w strefie dylatacji, przez mur będzie przedostawać się woda.

Wybrane realizacje

Kontakt

  • Hydroizolacje Z.O.B. Krzysztof Siudak
  • ul. T.Kościuszki 29b1
  • 69-200 Sulęcin
  • +48-660-741-293
  • izolacjeosuszanie@op.pl